Entries by alphahousing

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Thấu hiểu được tầm quan trọng của môi trường và hoạt động chung, sự an toàn và thoải mái của các thành viên sẽ làm việc trong toà nhà nên ngay từ khi thiết kế, ban quản lý toà nhà Toserco Building đã dành một diện tích không nhỏ tại mỗi tầng (1/4 diện tích xây dựng […]